Các công ty nước ngoài tự bảo vệ mình

12:06 AM 0 Comments

Các công ty nước ngoài lẫn trong nước tại các khu công nghiệp đều tự bảo vệ mình.

Một độc chiêu nữa là treo ảnh Bác cùng câu "Việt Nam muôn năm" hoặc "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm" ngay trước cổng vào. Công ty nào làm vậy cũng đều được "tụi nó" cho qua.

(Nguồn ảnh: tổng hợp)


Duy Phương Nguyễn

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

0 comments: