9:01 AM 0 Comments

Ngày hôm qua, bạn bấm bụng mua một món đồ yêu thích sau khi trả giá gãy lưỡi mà nó nhất quyết không chịu bớt.

Ngày hôm nay, bạn thấy cũng món đồ đó, ở một shop khác, với giá chỉ rẻ bằng một nửa...

Chỉ biết thốt thầm: MÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ :((

Duy Phương Nguyễn

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

0 comments: