7:39 PM 1 Comments

Tao trang bị phụ kiện tới tận răng rồi. Tụi trung quốc ngon thì nhào vô đây, tao lên mạng gõ phím chết cha tụi mày luôn!!!


Duy Phương Nguyễn

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

1 comment: