9:52 AM 0 Comments

Từ khi sinh ra đến nay cũng gần 25 năm, bao nhiêu lần trung quốc gây hấn nhưng chưa bao giờ mình thấy sự việc trên cả nước căng thẳng như thế này. Giặc ngoài chưa xong, giặc trong đã đến.

Ảnh: Một nhà máy sau đợt bạo động ở Bình Dương
Trung quốc thì tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự và dân sự ngoài biển với thủ đoạn ngày càng xảo quyệt; đình công, bạo động vẫn đang lan ra khắp cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại; các nhà máy, xí nghiệp bị hư hại phải đóng cửa vô thời hạn, số tiền đền bù cho họ lẫn tiền họ đền bù hợp đồng sản xuất cho các đối tác không hề nhỏ; rất nhiều công nhân đã, đang và sẽ mất việc; tụi Việt Tân và các lực lượng phản động âm thầm kêu gọi tổ chức thêm các cuộc biểu tình khác vào cuối tuần này để phục vụ cho những âm mưu lớn và phức tạp hơn; trong dư luận lại có một số ý kiến kêu gọi tẩy chay cộng đồng người Hoa ở Việt Nam...

Các bác lãnh đọa giải quyết êm ấm tất cả những chuyện này thì thật sự là bội phục.

Duy Phương Nguyễn

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

0 comments: